Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 5832 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,95804 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(34)0%(24)0%(20)1%(30)0%(18)2%(120)2%(105)5%(294)18%(1068)25%(1436)46%(2655) 
 8,85762 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(38)0%(28)0%(22)1%(39)1%(44)2%(119)3%(149)5%(278)18%(1025)25%(1461)44%(2559) 
 8,75751 Undervisningen var godt planlagt1%(39)1%(38)1%(34)1%(44)1%(52)3%(149)3%(151)7%(377)17%(989)25%(1432)43%(2446) 
 9,15812 Læreren var god til at forklare1%(42)0%(27)0%(22)0%(14)1%(37)1%(74)1%(68)3%(196)13%(765)24%(1412)54%(3155) 
 9,05758 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(33)1%(31)0%(15)0%(21)1%(40)1%(82)1%(79)4%(236)15%(837)24%(1401)52%(2983) 
 7,55766 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(208)1%(46)1%(76)1%(86)2%(123)14%(795)5%(311)10%(560)19%(1116)16%(927)26%(1518) 
 8,91415 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(20)0%(1)0%(1)0%(3)0%(3)6%(86)2%(26)4%(62)12%(173)14%(196)60%(844) 
 8,14587 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(195)1%(33)1%(62)1%(41)1%(37)9%(408)3%(115)6%(262)14%(663)16%(756)44%(2015) 
 7,44567 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(375)1%(35)2%(70)2%(70)2%(78)10%(478)4%(180)6%(272)17%(782)15%(706)33%(1521) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.