Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social & SundhedsSkolen, Herning
 124 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020, 2. Kvartal 2020, 3. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9124 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(4)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)2%(3)1%(1)4%(5)10%(13)16%(20)60%(75) 
 8,5121 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(4)0%(0)0%(0)3%(4)0%(0)3%(4)3%(4)8%(10)9%(11)20%(24)50%(60) 
 8,6121 Undervisningen var godt planlagt2%(2)2%(2)2%(3)2%(2)1%(1)1%(1)1%(1)5%(6)12%(15)24%(29)49%(59) 
 8,9124 Læreren var god til at forklare4%(5)1%(1)0%(0)1%(1)1%(1)2%(2)0%(0)4%(5)8%(10)20%(25)60%(74) 
 8,7124 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde4%(5)1%(1)0%(0)2%(2)2%(2)1%(1)2%(2)3%(4)10%(12)19%(24)57%(71) 
 8,3123 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)11%(14)7%(8)11%(13)17%(21)15%(19)38%(47) 
 7,427 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)30%(8)7%(2)11%(3)22%(6)7%(2)22%(6) 
 9,3103 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)4%(4)2%(2)2%(2)7%(7)13%(13)72%(74) 
 7,5104 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(6)1%(1)1%(1)2%(2)2%(2)13%(14)3%(3)8%(8)17%(18)13%(14)34%(35) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.