Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
 670 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2666 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(3)1%(7)1%(6)2%(12)2%(15)5%(31)3%(21)10%(64)25%(167)21%(143)30%(197) 
 8,2661 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(3)1%(5)1%(8)2%(12)2%(10)6%(38)3%(22)10%(63)23%(150)24%(156)29%(194) 
 8,3658 Undervisningen var godt planlagt1%(4)1%(8)1%(6)1%(8)2%(15)3%(21)4%(24)8%(52)21%(141)24%(157)34%(222) 
 8,7665 Læreren var god til at forklare1%(4)1%(8)1%(8)0%(3)1%(4)2%(16)3%(19)7%(49)13%(89)24%(162)46%(303) 
 8,6659 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(5)1%(5)1%(7)1%(6)1%(4)2%(16)3%(19)8%(56)17%(114)22%(148)42%(279) 
 8,2647 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(7)0%(0)1%(7)1%(4)1%(4)8%(50)4%(27)12%(77)22%(144)19%(125)31%(202) 
 5,65 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)00%(0)00%(0)80%(4)0%(0)0%(0)20%(1)0%(0)0 
 9,0645 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?1%(4)0%(2)0%(2)0%(1)0%(1)3%(17)2%(14)6%(40)15%(96)19%(123)53%(345) 
 7,9644 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?4%(24)0%(1)1%(8)0%(3)1%(6)8%(52)5%(34)10%(66)19%(120)18%(117)33%(213) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.