Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 3820 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,83804 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(74)0%(17)2%(76)1%(23)1%(20)3%(111)2%(79)4%(160)13%(490)16%(600)57%(2154) 
 8,83738 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(51)1%(30)1%(38)1%(40)0%(16)3%(110)2%(79)6%(213)12%(459)15%(577)57%(2125) 
 8,33732 Undervisningen var godt planlagt4%(141)1%(41)1%(37)1%(33)1%(50)4%(143)5%(171)7%(275)11%(428)16%(580)49%(1833) 
 8,93796 Læreren var god til at forklare3%(98)0%(7)1%(23)1%(20)1%(31)1%(53)2%(75)5%(202)10%(381)14%(540)62%(2366) 
 8,93743 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(62)1%(24)1%(46)1%(37)1%(42)1%(43)3%(101)6%(212)10%(379)14%(539)60%(2258) 
 7,33763 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?7%(279)0%(16)2%(88)1%(51)1%(51)16%(590)4%(159)9%(342)14%(515)10%(385)34%(1287) 
 7,81558 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?7%(104)0%(4)0%(5)1%(11)1%(13)12%(185)6%(97)6%(98)13%(195)11%(172)43%(674) 
 7,52496 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?9%(221)1%(37)1%(28)1%(25)3%(65)12%(311)4%(97)7%(163)8%(205)7%(179)47%(1165) 
 6,62456 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?15%(358)3%(65)2%(45)2%(44)2%(55)14%(341)4%(91)6%(149)9%(210)7%(183)37%(915) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.