Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 2344 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020, 1. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,92328 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(20)0%(9)0%(6)1%(13)1%(20)3%(77)2%(52)4%(91)13%(312)18%(422)56%(1306) 
 8,92307 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(17)1%(18)1%(15)1%(12)1%(22)3%(72)3%(61)5%(112)13%(311)17%(398)55%(1269) 
 8,62287 Undervisningen var godt planlagt1%(25)1%(14)1%(20)2%(38)2%(43)4%(89)3%(74)5%(119)14%(325)18%(421)49%(1119) 
 9,02328 Læreren var god til at forklare1%(31)0%(8)1%(25)0%(10)0%(9)3%(67)2%(52)4%(85)11%(246)17%(395)60%(1400) 
 8,82301 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(31)1%(12)1%(26)1%(14)1%(19)3%(77)2%(41)5%(106)13%(295)17%(393)56%(1287) 
 7,22300 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(138)2%(42)2%(36)2%(49)1%(26)16%(376)6%(130)8%(192)15%(343)11%(256)31%(712) 
 8,7576 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?3%(17)1%(3)0%(1)0%(0)1%(3)6%(36)3%(17)4%(25)12%(67)12%(69)59%(338) 
 8,21831 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?5%(94)1%(17)1%(18)1%(17)1%(13)10%(182)2%(38)5%(88)8%(138)10%(183)57%(1043) 
 7,11816 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?12%(217)2%(39)2%(45)1%(24)2%(37)11%(194)3%(48)5%(99)9%(157)9%(170)43%(786) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.