Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 2017 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,82009 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(19)0%(6)0%(3)0%(7)1%(23)3%(52)1%(21)6%(120)20%(392)24%(491)44%(875) 
 8,71998 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(14)0%(9)0%(5)1%(11)1%(17)3%(60)3%(57)6%(113)19%(378)23%(465)43%(869) 
 8,51986 Undervisningen var godt planlagt1%(21)1%(18)1%(14)1%(11)1%(18)3%(68)3%(53)7%(136)18%(365)27%(530)38%(752) 
 9,02010 Læreren var god til at forklare1%(13)1%(17)0%(3)0%(9)0%(6)2%(36)1%(25)4%(73)13%(268)25%(499)53%(1061) 
 9,01990 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(17)1%(13)0%(2)0%(1)1%(16)2%(40)2%(44)4%(76)14%(278)26%(509)50%(994) 
 7,11991 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?7%(133)1%(17)2%(34)1%(22)1%(27)16%(311)6%(110)10%(205)19%(382)15%(307)22%(443) 
 8,7438 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(9)0%(0)0%(0)0%(2)0%(2)9%(38)3%(14)5%(23)11%(48)14%(62)55%(240) 
 8,11643 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(72)0%(5)1%(20)1%(22)1%(23)9%(147)3%(52)6%(95)13%(215)16%(264)44%(728) 
 7,61638 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(100)1%(15)1%(24)2%(32)1%(24)12%(200)3%(56)6%(106)16%(261)14%(237)36%(583) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.