Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 442 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3434Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(164)54%(233)8%(35)0%(1)0%(1)0 
 3,0430I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(42)18%(78)41%(178)20%(84)11%(48)2 
 4,0405I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?27%(109)53%(215)18%(73)1%(6)0%(2)0 
 4,3433Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?34%(149)58%(253)6%(27)1%(3)0%(1)0 
 4,2432I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?34%(147)52%(226)12%(54)1%(4)0%(1)1 
 4,2428Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(128)61%(261)8%(35)1%(3)0%(1)0 
 3,9387I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(93)47%(183)26%(102)2%(6)1%(3)33 

 4,02949Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(832)49%(1449)17%(504)4%(107)2%(57)36 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.