Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 422 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2013
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 422 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 48%(204)47%(197)3%(13)0%(0)2%(8)0 
 3,1 421 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 11%(48)19%(82)41%(172)23%(96)5%(23)1 
 4,1 416 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 24%(98)62%(256)15%(61)0%(1)0%(0)0 
 4,2 422 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 24%(100)72%(303)4%(18)0%(1)0%(0)0 
 4,3 420 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 41%(173)50%(211)9%(36)0%(0)0%(0)2 
 4,3 420 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 38%(160)57%(241)3%(13)1%(6)0%(0)0 
 4,0 416 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 30%(123)47%(195)18%(76)5%(19)1%(3)0 

 4,1 2937 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(906)51%(1485)13%(389)4%(123)1%(34)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.