Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 335 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3331Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?34%(113)60%(197)5%(18)1%(2)0%(1)0 
 2,7328I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(21)24%(78)25%(82)27%(88)18%(59)0 
 3,8305I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?16%(49)58%(176)22%(67)4%(11)1%(2)1 
 4,2334Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?26%(88)66%(221)7%(25)0%(0)0%(0)1 
 4,2335I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?31%(103)56%(186)13%(42)1%(3)0%(1)0 
 4,2329Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?31%(102)58%(192)9%(29)1%(4)1%(2)0 
 3,8323I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?17%(56)49%(158)28%(89)6%(19)0%(1)5 

 3,92285Total gennemsnit / (antal besvarelser)23%(532)53%(1208)15%(352)6%(127)3%(66)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.