Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 614 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4610Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?42%(258)53%(324)4%(22)1%(4)0%(2)0 
 3,0607I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(59)21%(130)42%(254)15%(91)12%(73)2 
 4,1572I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?30%(172)53%(302)15%(87)2%(11)0%(0)2 
 4,3607Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?35%(210)61%(370)4%(25)0%(2)0%(0)1 
 4,2609I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?33%(200)58%(354)8%(49)1%(6)0%(0)0 
 4,2603Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?35%(209)57%(343)5%(31)2%(15)1%(5)1 
 3,9586I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?28%(165)40%(236)26%(155)4%(25)1%(5)11 

 4,04194Total gennemsnit / (antal besvarelser)30%(1273)49%(2059)15%(623)4%(154)2%(85)17 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.