Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 281 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3278Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?43%(119)46%(127)9%(24)3%(7)0%(1)3 
 3,3276I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?13%(37)22%(60)46%(128)14%(40)4%(11)4 
 4,1252I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(78)50%(127)12%(30)7%(17)0%(0)2 
 4,2275Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?27%(73)69%(190)4%(11)0%(1)0%(0)1 
 4,1279I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?32%(89)53%(148)9%(24)6%(18)0%(0)1 
 4,2276Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?39%(109)48%(133)7%(18)5%(15)0%(1)3 
 3,9266I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?21%(57)54%(144)17%(45)7%(19)0%(1)11 

 4,01902Total gennemsnit / (antal besvarelser)30%(562)49%(929)15%(280)6%(117)1%(14)25 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.