Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 425 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 421 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 27%(113)66%(277)5%(22)2%(8)0%(1)0 
 3,1 425 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 12%(49)27%(114)35%(147)18%(75)9%(40)0 
 3,9 397 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 13%(52)66%(262)18%(72)2%(8)1%(3)0 
 4,2 425 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 28%(120)65%(278)6%(24)0%(1)0%(2)0 
 4,0 419 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 26%(111)54%(227)17%(71)2%(9)0%(1)6 
 4,1 412 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 27%(112)60%(248)8%(33)4%(18)0%(1)0 
 3,8 413 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 22%(89)46%(190)25%(105)6%(25)1%(4)1 

 3,9 2912 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 22%(646)55%(1596)16%(474)5%(144)2%(52)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.