Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU-Sjælland
 4020 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 4000 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 40%(1588)47%(1893)9%(376)2%(98)1%(45)10 
 3,0 4002 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 6%(247)24%(949)44%(1752)19%(767)7%(287)5 
 3,9 3657 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 24%(860)50%(1837)21%(759)5%(182)1%(19)40 
 4,3 4007 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 38%(1504)56%(2249)6%(237)0%(12)0%(5)3 
 4,0 3976 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 27%(1091)46%(1832)22%(876)4%(170)0%(7)14 
 4,1 3992 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 32%(1287)52%(2095)9%(350)6%(224)1%(36)3 
 4,0 3922 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 30%(1176)45%(1764)22%(857)3%(121)0%(4)5 

 3,9 27556 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(7753)46%(12619)19%(5207)6%(1574)1%(403)80 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.