Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 290 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3290Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?37%(106)57%(166)4%(12)1%(3)1%(3)0 
 3,2287I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?13%(36)32%(93)30%(87)14%(39)11%(32)2 
 4,1268I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?29%(77)54%(146)15%(39)1%(3)1%(3)1 
 4,3289Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(95)61%(177)5%(14)1%(2)0%(1)0 
 4,3289I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(106)54%(157)8%(23)1%(3)0%(0)0 
 4,2289Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(85)65%(187)5%(15)0%(0)1%(2)0 
 3,9285I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?26%(74)49%(139)19%(55)6%(16)0%(1)3 

 4,01997Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(579)53%(1065)12%(245)3%(66)2%(42)6 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.