Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 358 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3356Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?43%(154)46%(163)8%(30)1%(5)1%(4)2 
 2,9354I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(28)21%(76)34%(121)21%(75)15%(54)3 
 4,0330I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(102)48%(157)15%(49)6%(20)1%(2)5 
 4,1353Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?24%(83)63%(223)12%(43)1%(4)0%(0)4 
 4,2354I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(132)49%(172)13%(47)0%(1)1%(2)4 
 4,2348Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?34%(120)56%(194)9%(32)0%(1)0%(1)5 
 3,7350I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?25%(87)40%(140)20%(70)8%(27)7%(26)5 

 3,92445Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(706)46%(1125)16%(392)5%(133)4%(89)28 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.