Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 253 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5253Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?51%(130)47%(118)2%(5)0%(0)0%(0)0 
 3,2252I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?13%(34)25%(63)35%(87)20%(50)7%(18)0 
 4,2237I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?36%(85)51%(121)11%(26)1%(3)1%(2)1 
 4,3252Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?37%(93)58%(147)4%(10)1%(2)0%(0)1 
 4,5253I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?50%(126)47%(118)4%(9)0%(0)0%(0)0 
 4,4253Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?40%(102)56%(142)3%(8)0%(1)0%(0)0 
 4,2250I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?39%(97)48%(120)12%(29)1%(3)0%(1)0 

 4,21750Total gennemsnit / (antal besvarelser)38%(667)47%(829)10%(174)3%(59)1%(21)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.