Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1385 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 1380 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 38%(526)55%(753)6%(83)1%(9)1%(9)5 
 3,5 1378 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 18%(252)35%(488)29%(405)12%(171)4%(62)1 
 4,1 1254 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 27%(340)57%(714)14%(178)1%(17)0%(5)4 
 4,3 1376 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 36%(502)57%(788)5%(70)1%(11)0%(5)1 
 4,2 1380 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 39%(539)48%(662)12%(161)1%(14)0%(4)2 
 4,2 1371 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 31%(426)60%(823)7%(95)1%(18)1%(9)3 
 4,0 1324 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 29%(390)45%(593)21%(275)4%(58)1%(8)20 

 4,1 9463 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 31%(2975)51%(4821)13%(1267)3%(298)1%(102)36 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.