Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Teknisk skole Silkeborg
 1815 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,51811 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(32)0%(7)1%(21)0%(9)1%(27)3%(59)4%(74)7%(130)17%(310)22%(401)41%(741) 
 8,51807 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(29)1%(11)0%(8)3%(47)1%(12)2%(32)4%(64)9%(159)13%(232)23%(411)44%(802) 
 8,31802 Undervisningen var godt planlagt2%(42)2%(32)3%(60)2%(41)3%(46)1%(26)3%(55)5%(86)11%(192)20%(365)48%(857) 
 8,61810 Læreren var god til at forklare2%(42)1%(12)1%(21)1%(13)4%(70)3%(51)1%(24)6%(100)10%(182)16%(288)56%(1007) 
 8,51801 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(44)0%(8)1%(23)1%(14)2%(38)4%(77)4%(77)5%(91)11%(191)18%(330)50%(908) 
 7,81806 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(50)0%(3)1%(11)2%(29)1%(24)14%(252)3%(60)10%(179)17%(309)17%(306)32%(583) 
 7,4664 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(16)0%(3)0%(1)0%(2)2%(12)20%(133)6%(40)9%(63)26%(171)13%(86)21%(137) 
 7,91182 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(62)1%(10)1%(7)2%(24)1%(8)11%(125)3%(33)6%(68)14%(164)16%(185)42%(496) 
 7,31167 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(90)1%(12)1%(14)1%(16)1%(13)12%(138)7%(86)8%(97)16%(190)13%(156)30%(355) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.