Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU-Sjælland
 83 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 83 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(1)1%(1)1%(1)1%(1)4%(3)6%(5)5%(4)17%(14)14%(12)23%(19)27%(22) 
 7,7 82 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(2)0%(0)1%(1)1%(1)5%(4)7%(6)12%(10)10%(8)15%(12)16%(13)30%(25) 
 7,5 82 Undervisningen var godt planlagt 2%(2)2%(2)1%(1)5%(4)5%(4)5%(4)7%(6)15%(12)10%(8)15%(12)33%(27) 
 7,9 83 Læreren var god til at forklare 5%(4)2%(2)2%(2)1%(1)4%(3)1%(1)7%(6)1%(1)20%(17)14%(12)41%(34) 
 7,9 82 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(3)2%(2)2%(2)1%(1)2%(2)2%(2)7%(6)7%(6)13%(11)20%(16)38%(31) 
 7,9 82 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(2)2%(2)0%(0)0%(0)4%(3)10%(8)7%(6)6%(5)18%(15)12%(10)38%(31) 
 6,2 34 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 3%(1)0%(0)0%(0)6%(2)6%(2)35%(12)9%(3)12%(4)15%(5)0%(0)15%(5) 
 8,4 52 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)4%(2)0%(0)6%(3)4%(2)4%(2)4%(2)21%(11)10%(5)48%(25) 
 6,9 51 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(3)2%(1)6%(3)4%(2)2%(1)10%(5)2%(1)12%(6)18%(9)16%(8)24%(12) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.