Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 1564 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 1558 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(21)1%(15)2%(26)1%(13)2%(24)6%(88)4%(63)10%(156)24%(367)27%(419)23%(366) 
 8,0 1555 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(19)2%(24)1%(16)1%(19)2%(32)5%(77)5%(77)11%(166)22%(341)26%(410)24%(374) 
 8,1 1550 Undervisningen var godt planlagt 1%(22)1%(22)1%(18)1%(22)2%(24)4%(65)4%(56)9%(138)20%(306)28%(433)29%(444) 
 8,2 1547 Læreren var god til at forklare 1%(19)1%(18)1%(17)1%(11)2%(27)3%(52)3%(52)9%(145)20%(314)31%(472)27%(420) 
 8,2 1527 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(19)1%(15)1%(15)1%(12)1%(20)4%(62)4%(61)9%(144)21%(314)30%(457)27%(408) 
 6,3 1552 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(64)1%(19)3%(50)3%(39)3%(54)27%(418)9%(140)15%(239)16%(248)9%(144)9%(137) 
 4,9 57 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 25%(14)2%(1)2%(1)0%(0)2%(1)33%(19)5%(3)5%(3)9%(5)4%(2)14%(8) 
 8,2 1415 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(40)0%(4)0%(7)0%(7)1%(10)10%(139)3%(39)8%(112)17%(240)20%(289)37%(528) 
 6,7 1358 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 11%(147)1%(12)1%(19)1%(16)2%(22)16%(216)5%(66)12%(162)16%(223)14%(196)21%(279) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.