Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1083 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41081 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(37)1%(10)0%(4)1%(11)1%(13)4%(47)3%(33)7%(75)16%(178)17%(188)45%(485) 
 8,41077 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære4%(41)1%(9)1%(9)1%(6)2%(20)3%(28)3%(28)8%(88)14%(150)17%(188)47%(510) 
 8,21067 Undervisningen var godt planlagt4%(41)1%(13)1%(10)1%(16)1%(7)4%(39)5%(53)9%(95)13%(141)19%(203)42%(449) 
 8,61077 Læreren var god til at forklare4%(41)1%(8)1%(9)1%(8)0%(3)2%(20)2%(26)6%(68)14%(152)18%(195)51%(547) 
 8,41067 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(37)1%(15)1%(8)0%(5)0%(4)3%(33)3%(29)8%(90)13%(142)19%(203)47%(501) 
 7,11077 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(47)1%(14)3%(27)1%(13)1%(16)20%(215)8%(81)10%(113)12%(133)13%(139)26%(279) 
 8,6190 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)3%(5)2%(4)1%(2)1%(1)1%(1)7%(14)1%(2)5%(9)3%(6)18%(35)58%(111) 
 8,2898 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(31)1%(8)1%(6)0%(4)1%(11)8%(73)4%(35)7%(67)12%(111)14%(124)48%(428) 
 6,8888 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(94)2%(17)1%(9)2%(14)2%(19)15%(130)6%(57)10%(86)11%(101)11%(101)29%(260) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.