Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - College360
 3474 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,43456 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(29)1%(21)0%(4)1%(39)1%(34)2%(80)4%(136)10%(351)26%(892)23%(812)31%(1058) 
 8,33462 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(10)0%(15)2%(54)2%(73)1%(39)3%(95)4%(136)10%(354)23%(798)21%(735)33%(1153) 
 8,53438 Undervisningen var godt planlagt0%(10)1%(26)1%(22)1%(38)2%(62)2%(84)5%(156)8%(282)20%(683)24%(837)36%(1238) 
 8,93465 Læreren var god til at forklare0%(8)1%(41)0%(4)1%(26)0%(13)1%(46)3%(118)6%(212)13%(454)27%(930)47%(1613) 
 8,63443 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(24)0%(10)1%(39)2%(55)0%(14)2%(74)4%(124)8%(291)17%(599)27%(916)38%(1297) 
 7,63442 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(56)0%(11)1%(28)1%(36)1%(42)14%(482)6%(220)15%(522)20%(700)15%(531)24%(814) 
 6,8860 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(9)2%(18)2%(21)0%(4)3%(25)21%(179)15%(133)17%(150)13%(114)8%(72)16%(135) 
 8,02570 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(56)1%(17)1%(32)1%(20)1%(34)9%(235)4%(99)9%(219)19%(487)21%(538)32%(833) 
 7,22545 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(92)1%(31)2%(41)1%(38)2%(54)14%(368)7%(189)14%(348)19%(485)15%(391)20%(508) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.