Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 206 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9 206 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(2)0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)1%(3)0%(1)4%(9)24%(50)27%(55)41%(85) 
 8,7 206 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(2)0%(1)1%(3)1%(3)0%(0)0%(1)0%(1)7%(15)24%(49)22%(45)42%(86) 
 8,9 205 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)1%(2)2%(4)0%(1)0%(0)1%(3)2%(4)5%(10)14%(29)28%(58)46%(94) 
 9,1 206 Læreren var god til at forklare 1%(2)1%(2)0%(0)1%(2)0%(0)0%(1)0%(0)5%(11)10%(21)22%(45)59%(122) 
 8,9 206 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(2)0%(1)0%(0)0%(1)0%(0)2%(5)2%(4)5%(11)20%(41)17%(36)51%(105) 
 8,1 206 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(2)0%(0)0%(1)0%(1)0%(1)12%(24)5%(10)10%(21)21%(43)21%(44)29%(59) 
 8,4 22 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(1)27%(6)23%(5)14%(3)32%(7) 
 8,6 184 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(2)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)6%(11)2%(4)8%(14)14%(26)30%(56)38%(70) 
 8,0 184 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(4)1%(1)1%(2)1%(2)1%(1)9%(17)5%(9)7%(12)24%(45)23%(43)26%(48) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.