Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 680 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4680 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(1)0%(1)0%(3)0%(2)2%(17)5%(33)4%(24)7%(47)26%(177)21%(142)34%(233) 
 8,4676 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(1)0%(1)0%(3)1%(5)3%(21)4%(24)5%(31)9%(63)20%(134)24%(162)34%(231) 
 8,3674 Undervisningen var godt planlagt0%(1)0%(3)1%(7)1%(7)3%(22)5%(34)4%(26)8%(57)17%(117)25%(166)35%(234) 
 8,7678 Læreren var god til at forklare0%(3)0%(2)0%(0)1%(7)1%(8)4%(27)3%(18)8%(57)16%(106)27%(180)40%(270) 
 8,5675 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(2)0%(3)0%(0)2%(14)1%(9)5%(32)3%(19)10%(70)17%(114)24%(164)37%(248) 
 7,0675 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(35)0%(2)1%(10)1%(8)2%(14)19%(125)5%(36)15%(103)19%(128)12%(83)19%(131) 
 8,832 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)0%(0)9%(3)25%(8)16%(5)44%(14) 
 7,3639 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(34)1%(5)2%(13)1%(7)2%(15)13%(81)6%(37)9%(57)22%(140)13%(83)26%(167) 
 6,3633 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(52)2%(10)4%(26)3%(17)4%(28)18%(114)6%(39)12%(79)16%(99)9%(56)18%(113) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.