Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 1678 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,51671 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(2)0%(2)0%(2)0%(5)1%(18)3%(55)3%(43)9%(149)23%(384)34%(567)27%(444) 
 8,51662 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(2)0%(2)0%(3)0%(4)1%(15)3%(44)3%(50)10%(170)23%(385)32%(540)27%(447) 
 8,71661 Undervisningen var godt planlagt0%(4)0%(2)0%(1)0%(4)1%(9)2%(36)2%(41)6%(99)21%(351)36%(596)31%(518) 
 8,71660 Læreren var god til at forklare0%(3)0%(2)0%(0)0%(7)0%(6)2%(37)2%(31)7%(116)21%(345)37%(619)30%(494) 
 8,71651 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(4)0%(1)0%(2)0%(3)0%(8)3%(42)3%(42)6%(103)22%(364)36%(598)29%(484) 
 6,81500 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(47)1%(8)2%(23)2%(29)3%(38)23%(340)8%(114)15%(218)20%(302)14%(212)11%(169) 
 5,754 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)17%(9)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)37%(20)0%(0)7%(4)11%(6)7%(4)17%(9) 
 8,41478 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(37)0%(5)0%(2)1%(13)0%(5)7%(108)2%(36)7%(100)18%(262)24%(354)38%(556) 
 7,21437 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(116)1%(11)1%(20)1%(20)1%(18)14%(203)5%(70)8%(116)18%(257)18%(263)24%(343) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.