Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 1224 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,51219 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(2)0%(2)0%(2)0%(3)1%(16)4%(45)3%(36)8%(99)24%(291)32%(393)27%(330) 
 8,51211 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(2)0%(2)0%(3)0%(4)1%(14)3%(37)3%(41)10%(116)24%(286)31%(378)27%(328) 
 8,71211 Undervisningen var godt planlagt0%(4)0%(2)0%(1)0%(4)1%(9)2%(29)3%(35)6%(68)22%(262)35%(418)31%(379) 
 8,71209 Læreren var god til at forklare0%(3)0%(2)0%(0)1%(7)0%(5)3%(31)2%(24)7%(86)21%(259)35%(421)31%(371) 
 8,71203 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(4)0%(1)0%(2)0%(3)1%(7)3%(35)3%(34)6%(73)23%(280)33%(399)30%(365) 
 6,71112 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(37)1%(7)2%(19)2%(27)3%(28)23%(261)8%(87)16%(182)20%(227)11%(123)10%(114) 
 5,846 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)17%(8)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)37%(17)0%(0)7%(3)11%(5)7%(3)20%(9) 
 8,31089 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(31)0%(5)0%(2)1%(12)0%(5)7%(81)3%(30)8%(86)16%(178)22%(242)38%(417) 
 7,01053 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(91)1%(10)2%(18)2%(17)1%(12)15%(157)5%(57)8%(88)17%(181)17%(182)23%(240) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.