Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 334381 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Spørgsmål
 8,8262257 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 
 8,7262652 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 
 8,6261542 Undervisningen var godt planlagt 
 9,0280379 Læreren var god til at forklare 
 8,9271211 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 
 6,6222477 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 
 6,347036 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 
 6,6135676 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 
 6,1170679 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 

 8,52144695Total gennemsnit / (antal besvarelser) 

Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 2064 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,62053 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(2)0%(2)0%(2)0%(5)1%(18)3%(59)3%(55)8%(174)22%(460)36%(743)26%(533) 
 8,62045 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(2)0%(2)0%(3)0%(4)1%(15)3%(53)3%(56)10%(198)23%(465)35%(710)26%(537) 
 8,82043 Undervisningen var godt planlagt0%(4)0%(2)0%(1)0%(4)0%(9)2%(39)2%(46)6%(126)21%(421)38%(770)30%(621) 
 8,82044 Læreren var god til at forklare0%(3)0%(2)0%(0)0%(7)0%(6)2%(41)2%(31)7%(143)21%(438)38%(781)29%(592) 
 8,72033 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(4)0%(1)0%(2)0%(3)0%(8)2%(43)2%(50)7%(133)21%(432)38%(773)29%(584) 
 7,01850 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(50)0%(8)1%(24)2%(29)2%(42)22%(402)7%(129)14%(252)21%(386)16%(303)12%(225) 
 5,757 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)16%(9)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)40%(23)0%(0)7%(4)11%(6)7%(4)16%(9) 
 8,41834 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(40)0%(5)0%(2)1%(14)1%(11)7%(124)2%(39)7%(126)18%(326)24%(443)38%(704) 
 7,31765 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(130)1%(12)1%(21)2%(28)1%(22)13%(228)4%(77)8%(142)19%(330)20%(353)24%(422) 

Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.