Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - College360
 2005 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,42000 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(28)0%(8)0%(9)1%(11)1%(26)6%(112)4%(90)9%(185)18%(356)20%(393)39%(782) 
 8,51995 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(28)2%(34)1%(13)1%(16)1%(24)3%(67)4%(70)7%(139)16%(315)19%(381)46%(908) 
 8,61992 Undervisningen var godt planlagt1%(27)2%(30)1%(10)1%(12)1%(16)3%(58)3%(66)7%(135)15%(295)20%(397)47%(946) 
 8,81981 Læreren var god til at forklare1%(18)1%(29)0%(6)1%(16)0%(4)2%(46)2%(44)6%(119)12%(235)22%(431)52%(1033) 
 8,61978 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(16)1%(29)1%(10)1%(16)1%(27)4%(80)3%(62)7%(135)14%(285)20%(395)47%(923) 
 7,71876 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(42)1%(12)2%(38)1%(23)3%(50)12%(226)5%(102)12%(219)17%(322)12%(221)33%(621) 
 7,3591 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)6%(38)0%(0)0%(2)0%(0)1%(6)15%(87)12%(72)6%(36)23%(134)11%(67)25%(149) 
 8,01447 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(25)0%(4)1%(13)1%(17)1%(15)11%(159)5%(70)10%(149)19%(279)17%(242)33%(474) 
 7,11430 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(70)1%(15)3%(47)2%(23)3%(38)15%(210)6%(91)12%(173)14%(201)13%(187)26%(375) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.