Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 779 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 778 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(2)1%(9)2%(13)1%(8)2%(19)9%(69)7%(52)10%(75)21%(166)21%(165)26%(200) 
 7,9 774 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(2)2%(14)1%(10)2%(16)2%(16)9%(69)6%(48)9%(72)18%(136)23%(177)28%(214) 
 7,8 769 Undervisningen var godt planlagt 1%(8)1%(11)2%(15)2%(19)3%(21)8%(60)6%(45)10%(74)17%(130)20%(154)30%(232) 
 8,2 774 Læreren var god til at forklare 1%(4)1%(8)1%(7)1%(7)1%(11)8%(60)4%(32)10%(74)18%(136)20%(153)36%(282) 
 8,1 768 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(7)1%(8)1%(6)1%(7)2%(16)9%(67)6%(43)11%(82)16%(123)21%(162)32%(247) 
 6,3 773 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 6%(46)1%(9)3%(21)3%(26)4%(29)25%(195)6%(48)12%(94)15%(114)13%(103)11%(88) 
 7,0 63 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 5%(3)2%(1)0%(0)2%(1)2%(1)17%(11)5%(3)16%(10)25%(16)13%(8)14%(9) 
 7,2 703 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(29)1%(9)2%(16)3%(19)2%(11)14%(95)8%(58)10%(68)17%(120)15%(108)24%(170) 
 6,2 697 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 9%(61)2%(12)3%(23)4%(28)4%(31)19%(131)8%(55)12%(81)15%(102)10%(72)14%(101) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.