Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - College360
 656 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3653 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(5)0%(3)1%(4)2%(11)9%(58)6%(39)7%(48)16%(105)17%(112)40%(264) 
 8,4653 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(5)4%(26)1%(6)1%(6)2%(11)4%(23)3%(22)5%(33)15%(97)16%(106)49%(318) 
 8,5654 Undervisningen var godt planlagt1%(5)4%(28)1%(4)0%(3)2%(11)4%(23)4%(23)5%(35)12%(80)15%(95)53%(347) 
 8,5641 Læreren var god til at forklare2%(10)4%(27)0%(0)1%(9)0%(2)3%(19)3%(22)7%(47)10%(63)19%(124)50%(318) 
 8,2639 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(9)4%(25)0%(3)0%(2)3%(18)6%(38)3%(20)6%(38)13%(84)21%(134)42%(268) 
 7,6602 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(17)0%(2)2%(13)1%(6)4%(22)11%(64)4%(27)13%(77)18%(111)12%(71)32%(192) 
 6,0221 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?15%(34)0%(0)0%(1)0%(0)0%(1)30%(67)7%(16)8%(17)18%(39)5%(10)16%(36) 
 7,8429 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?2%(8)0%(0)1%(6)1%(3)1%(5)13%(54)8%(33)9%(40)20%(85)16%(68)30%(127) 
 7,1422 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?4%(16)0%(2)5%(23)1%(4)3%(11)14%(59)9%(39)12%(49)14%(58)12%(51)26%(110) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.