Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 322 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4321 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)1%(2)1%(3)2%(7)4%(13)7%(21)7%(22)21%(69)25%(79)33%(105) 
 8,3321 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(1)0%(0)1%(4)2%(5)2%(8)4%(12)4%(14)11%(35)21%(66)21%(69)33%(107) 
 8,3319 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)1%(3)3%(10)3%(8)3%(11)5%(16)8%(24)19%(61)26%(82)33%(104) 
 8,7321 Læreren var god til at forklare0%(1)0%(1)0%(0)1%(4)3%(9)3%(9)2%(6)7%(23)20%(63)20%(65)44%(140) 
 8,5319 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(1)0%(1)0%(0)2%(6)2%(6)4%(14)4%(13)8%(25)18%(57)24%(76)38%(120) 
 6,3322 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(15)2%(6)3%(10)5%(15)3%(10)24%(76)7%(22)14%(44)17%(54)9%(28)13%(42) 
 8,023 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(1)9%(2)17%(4)30%(7)30%(7)9%(2) 
 7,6293 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(3)1%(3)1%(2)1%(2)3%(10)16%(47)4%(11)12%(34)22%(64)14%(40)26%(77) 
 6,6287 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(13)0%(1)5%(14)2%(6)5%(13)20%(56)8%(23)10%(29)18%(53)11%(32)16%(47) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.