Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 270 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7269 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(3)1%(4)1%(2)1%(3)0%(1)1%(4)2%(6)3%(9)19%(52)28%(76)41%(109) 
 8,7268 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)1%(2)1%(4)1%(3)0%(1)2%(5)2%(5)6%(15)15%(41)26%(71)44%(119) 
 8,7268 Undervisningen var godt planlagt1%(4)1%(3)1%(4)1%(3)1%(2)1%(3)1%(4)5%(13)12%(33)27%(73)47%(126) 
 8,9268 Læreren var god til at forklare2%(6)1%(2)0%(1)1%(2)1%(2)1%(4)2%(5)3%(7)8%(21)25%(67)56%(151) 
 8,8267 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(7)0%(1)1%(2)0%(0)0%(1)2%(6)2%(6)4%(10)11%(30)26%(70)50%(134) 
 8,4269 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(9)0%(0)0%(1)1%(3)0%(0)5%(14)5%(13)8%(21)18%(48)13%(34)47%(126) 
 4,07 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?14%(1)00%(0)029%(2)57%(4)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 9,0261 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?2%(5)0%(0)2%(4)0%(0)0%(0)4%(11)2%(5)4%(10)7%(18)16%(41)64%(167) 
 8,0261 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?4%(11)2%(4)1%(3)1%(2)0%(1)8%(21)4%(10)7%(18)14%(37)21%(54)38%(100) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.