Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 312 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6311 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(3)1%(4)1%(2)2%(5)1%(2)1%(4)2%(7)5%(15)18%(56)30%(94)38%(119) 
 8,7310 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)1%(2)2%(5)2%(5)0%(1)2%(5)2%(6)6%(20)14%(44)28%(88)43%(132) 
 8,6310 Undervisningen var godt planlagt1%(4)1%(3)2%(5)1%(4)1%(3)2%(6)2%(5)5%(17)14%(43)27%(85)44%(135) 
 8,8310 Læreren var god til at forklare2%(6)1%(3)0%(1)1%(3)1%(2)2%(7)2%(7)3%(8)10%(31)26%(82)52%(160) 
 8,7309 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(7)1%(2)1%(2)1%(2)0%(1)2%(7)4%(11)4%(12)11%(35)27%(84)47%(146) 
 8,5311 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(9)0%(1)0%(1)1%(3)0%(0)5%(14)5%(14)8%(25)17%(52)15%(47)47%(145) 
 3,58 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)25%(2)00%(0)025%(2)50%(4)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 9,1303 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(5)0%(0)1%(4)0%(0)0%(1)4%(11)2%(5)3%(10)8%(23)16%(48)65%(196) 
 8,1303 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(11)1%(4)1%(4)1%(3)0%(1)8%(24)3%(10)7%(21)14%(42)21%(65)39%(118) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.