Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 516 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2516 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(2)2%(8)1%(3)1%(5)3%(14)6%(32)14%(74)22%(115)24%(125)27%(138) 
 8,3516 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(1)2%(9)1%(7)2%(8)2%(9)6%(32)9%(46)25%(128)25%(130)28%(146) 
 8,5514 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(1)1%(4)1%(3)1%(6)3%(17)5%(27)9%(44)22%(111)29%(147)30%(154) 
 8,7514 Læreren var god til at forklare0%(0)1%(3)1%(3)0%(2)1%(6)2%(10)3%(16)8%(42)18%(93)25%(128)41%(211) 
 8,5513 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)1%(3)1%(4)1%(4)5%(28)6%(29)6%(32)19%(99)23%(119)38%(195) 
 6,7513 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(23)1%(6)3%(16)2%(12)3%(16)16%(80)9%(44)14%(73)22%(114)12%(59)14%(70) 
 7,440 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)22%(9)8%(3)18%(7)22%(9)10%(4)18%(7) 
 7,1458 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(19)2%(9)2%(9)3%(14)2%(9)12%(53)9%(41)14%(65)16%(74)14%(66)22%(99) 
 6,6455 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(19)2%(10)4%(18)2%(10)2%(11)16%(72)9%(43)18%(84)15%(66)13%(61)13%(61) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.