Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 351 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3351 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(12)1%(4)0%(0)0%(1)1%(4)4%(13)3%(12)7%(26)18%(63)25%(87)37%(129) 
 8,3347 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(11)1%(4)0%(0)1%(2)2%(7)3%(11)6%(21)6%(20)17%(60)22%(76)39%(135) 
 8,0348 Undervisningen var godt planlagt4%(13)1%(2)0%(1)3%(10)2%(8)3%(11)5%(16)7%(26)20%(70)24%(82)31%(109) 
 8,6350 Læreren var god til at forklare3%(12)1%(3)1%(2)1%(3)0%(0)2%(7)3%(12)4%(15)14%(49)21%(75)49%(172) 
 8,2350 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde4%(13)1%(4)0%(1)1%(4)2%(7)3%(11)5%(17)7%(23)17%(58)20%(69)41%(143) 
 8,0347 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(3)0%(0)1%(5)2%(8)4%(15)8%(29)6%(21)9%(32)16%(57)16%(56)35%(121) 
 5,779 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)13%(10)0%(0)1%(1)4%(3)3%(2)34%(27)5%(4)9%(7)11%(9)6%(5)14%(11) 
 8,6290 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(9)0%(1)0%(0)1%(4)2%(5)4%(13)3%(8)8%(22)11%(32)12%(36)55%(160) 
 7,9282 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(14)0%(1)1%(4)1%(2)2%(6)8%(22)3%(9)11%(30)15%(43)17%(47)37%(104) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.