Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 2681 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,82675 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(45)1%(19)0%(12)1%(20)1%(25)4%(107)2%(65)6%(148)9%(249)14%(362)61%(1623) 
 8,82625 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(52)0%(13)1%(20)1%(18)1%(36)4%(98)3%(76)5%(124)11%(278)15%(384)58%(1526) 
 8,42612 Undervisningen var godt planlagt3%(69)1%(22)1%(36)2%(52)1%(36)5%(126)3%(90)6%(155)11%(298)12%(321)54%(1407) 
 9,12660 Læreren var god til at forklare2%(42)0%(9)1%(14)0%(11)0%(10)3%(68)3%(75)3%(77)9%(240)13%(344)67%(1770) 
 8,92614 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(48)0%(12)1%(19)1%(23)1%(21)3%(77)3%(73)4%(114)9%(247)13%(343)63%(1637) 
 7,02641 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?9%(246)1%(33)2%(51)2%(52)2%(49)18%(472)4%(117)7%(184)11%(303)9%(227)34%(907) 
 8,3865 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)5%(45)0%(4)0%(1)2%(14)1%(8)8%(66)2%(21)5%(47)9%(81)12%(106)55%(472) 
 7,72045 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(197)1%(15)1%(21)1%(23)1%(30)11%(222)2%(40)4%(92)8%(167)8%(171)52%(1067) 
 6,92021 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)15%(304)1%(18)2%(43)3%(53)2%(31)12%(235)2%(50)5%(102)8%(160)7%(149)43%(876) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.