Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sjælland A/S
 572 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6568 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(8)1%(3)1%(6)1%(4)2%(10)8%(46)3%(19)5%(26)11%(64)9%(53)58%(329) 
 8,4555 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(11)1%(6)1%(7)2%(11)2%(12)5%(29)2%(9)8%(45)11%(62)11%(61)54%(302) 
 8,2557 Undervisningen var godt planlagt3%(17)1%(3)2%(10)0%(1)3%(19)7%(40)4%(24)9%(48)10%(58)13%(73)47%(264) 
 8,9566 Læreren var god til at forklare1%(7)2%(9)0%(0)0%(2)1%(6)3%(19)2%(9)4%(20)12%(70)12%(68)63%(356) 
 8,8559 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(9)1%(6)0%(0)1%(6)2%(9)4%(20)3%(15)3%(15)12%(67)14%(78)60%(334) 
 6,3564 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?14%(80)3%(17)1%(6)2%(9)2%(9)21%(121)4%(21)7%(37)10%(55)9%(48)29%(161) 
 8,5133 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(5)0%(0)0%(0)1%(1)2%(3)7%(9)3%(4)2%(3)11%(15)14%(18)56%(75) 
 7,6437 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(43)1%(4)3%(11)2%(9)2%(8)12%(52)1%(6)3%(13)4%(19)8%(37)54%(235) 
 5,7436 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)24%(103)2%(10)1%(4)3%(13)4%(18)17%(72)2%(10)3%(14)6%(26)7%(31)31%(135) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.