Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - College360
 146 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2146 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(4)1%(2)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(2)2%(3)8%(11)13%(19)71%(104) 
 9,1143 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(4)0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)0%(0)1%(2)2%(3)8%(12)20%(28)64%(92) 
 9,2143 Undervisningen var godt planlagt3%(5)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(1)1%(2)8%(11)20%(28)66%(94) 
 9,3146 Læreren var god til at forklare3%(4)1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)1%(2)5%(8)14%(21)74%(108) 
 9,1144 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(3)1%(2)1%(1)1%(1)0%(0)3%(4)0%(0)1%(2)6%(8)20%(29)65%(94) 
 7,4135 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(2)0%(0)1%(1)2%(3)1%(2)21%(28)4%(6)17%(23)16%(21)11%(15)25%(34) 
 8,631 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)0%(0)6%(2)0%(0)13%(4)16%(5)13%(4)48%(15) 
 8,1114 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(5)0%(0)4%(5)1%(1)0%(0)7%(8)4%(5)4%(4)14%(16)13%(15)48%(55) 
 7,8111 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(5)0%(0)3%(3)1%(1)0%(0)13%(14)7%(8)5%(5)15%(17)11%(12)41%(46) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.