Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 3000 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,92985 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(32)0%(9)1%(15)1%(18)1%(36)3%(94)3%(75)5%(158)12%(356)15%(454)58%(1738) 
 8,72936 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(46)1%(19)1%(24)1%(22)1%(33)3%(100)3%(77)6%(188)12%(366)15%(452)55%(1609) 
 8,32908 Undervisningen var godt planlagt2%(68)1%(33)2%(57)1%(31)2%(56)5%(141)5%(142)7%(204)12%(335)15%(441)48%(1400) 
 9,02981 Læreren var god til at forklare1%(38)1%(15)0%(13)0%(6)1%(30)3%(76)2%(72)4%(119)10%(301)16%(465)62%(1846) 
 8,92925 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(32)1%(16)1%(23)0%(12)1%(38)2%(68)3%(80)5%(148)11%(318)16%(454)59%(1736) 
 7,22955 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(183)1%(31)2%(56)1%(32)2%(53)18%(530)6%(176)9%(267)15%(433)10%(298)30%(896) 
 8,5930 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(17)0%(1)1%(9)0%(3)1%(8)10%(93)3%(27)5%(50)12%(107)11%(98)56%(517) 
 7,52235 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(211)1%(20)1%(31)1%(26)1%(32)12%(278)3%(56)5%(109)11%(237)8%(189)47%(1046) 
 6,62223 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)16%(348)2%(34)2%(44)2%(45)2%(50)15%(335)3%(74)6%(126)8%(176)10%(212)35%(779) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.