Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 1173 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,91172 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(8)0%(5)1%(6)1%(9)1%(9)3%(32)2%(18)4%(44)17%(194)18%(214)54%(633) 
 8,91156 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(8)1%(7)1%(11)0%(4)1%(7)3%(31)3%(33)4%(52)16%(182)17%(202)54%(619) 
 8,61144 Undervisningen var godt planlagt1%(10)1%(7)0%(4)2%(20)2%(23)3%(37)3%(36)6%(67)15%(175)18%(203)49%(562) 
 9,01167 Læreren var god til at forklare1%(17)1%(7)1%(13)0%(3)0%(5)2%(28)2%(18)4%(44)11%(130)18%(213)59%(689) 
 8,91153 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(13)1%(10)1%(13)0%(5)1%(12)2%(27)1%(8)5%(58)14%(167)18%(204)55%(636) 
 7,11149 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(57)1%(16)2%(19)3%(29)2%(20)18%(212)6%(71)9%(109)13%(154)13%(154)27%(308) 
 8,9269 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(4)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)5%(14)3%(8)5%(14)11%(30)11%(30)62%(167) 
 8,3942 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(44)1%(6)1%(13)1%(9)1%(6)9%(86)2%(20)5%(47)8%(71)11%(107)57%(533) 
 7,2932 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(117)1%(11)2%(23)1%(8)3%(25)10%(89)2%(20)5%(46)12%(114)11%(98)41%(381) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.