Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 1639 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,81628 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(16)1%(13)0%(7)1%(11)0%(1)3%(44)2%(28)4%(69)17%(283)31%(497)40%(659) 
 8,71620 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(16)1%(14)1%(12)1%(14)1%(16)2%(39)3%(46)4%(62)15%(249)30%(493)41%(659) 
 8,51613 Undervisningen var godt planlagt1%(16)1%(19)1%(15)1%(16)1%(12)4%(57)3%(55)6%(96)17%(268)26%(413)40%(646) 
 9,01630 Læreren var god til at forklare1%(22)1%(11)1%(13)0%(6)1%(17)2%(28)1%(13)3%(46)10%(168)26%(430)54%(876) 
 8,91620 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(14)1%(18)0%(8)0%(5)1%(18)2%(28)1%(20)3%(53)13%(207)26%(429)51%(820) 
 7,51618 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(63)1%(14)1%(20)1%(20)3%(43)12%(198)5%(73)11%(170)21%(334)18%(292)24%(391) 
 8,9312 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(3)0%(1)0%(0)0%(1)1%(2)6%(18)1%(4)8%(25)10%(31)17%(52)56%(175) 
 8,21343 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(52)1%(10)1%(11)1%(8)1%(17)7%(94)3%(39)5%(69)15%(200)20%(268)43%(575) 
 7,21341 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(119)1%(7)1%(20)2%(24)2%(23)11%(150)4%(60)6%(80)19%(249)20%(264)26%(345) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.