Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 62 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,3 62 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)3%(2)8%(5)26%(16)60%(37) 
 9,1 62 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)2%(1)0%(0)3%(2)0%(0)8%(5)35%(22)50%(31) 
 9,0 62 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)3%(2)2%(1)2%(1)0%(0)10%(6)29%(18)53%(33) 
 9,4 62 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)0%(0)2%(1)8%(5)21%(13)66%(41) 
 9,2 62 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)11%(7)23%(14)61%(38) 
 7,5 59 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)19%(11)0%(0)14%(8)31%(18)17%(10)15%(9) 
 8,6 13 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)8%(1)0%(0)8%(1)0%(0)0%(0)0%(0)46%(6)38%(5) 
 8,7 50 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(2)4%(2)4%(2)20%(10)18%(9)48%(24) 
 7,4 50 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(3)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)18%(9)6%(3)6%(3)16%(8)18%(9)28%(14) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.