Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 2439 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,92424 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(35)1%(17)0%(6)1%(13)1%(32)3%(77)2%(52)4%(93)10%(253)15%(362)61%(1484) 
 8,92382 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(37)1%(13)0%(5)1%(15)1%(26)4%(89)3%(66)5%(117)10%(240)15%(363)59%(1411) 
 8,62373 Undervisningen var godt planlagt2%(41)1%(21)1%(20)1%(32)2%(48)4%(89)3%(60)6%(145)10%(234)15%(360)56%(1323) 
 9,12404 Læreren var god til at forklare1%(31)0%(4)0%(4)1%(17)1%(27)2%(48)1%(29)4%(87)10%(229)14%(326)67%(1602) 
 9,02375 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(31)0%(5)1%(13)1%(17)1%(32)2%(51)2%(41)4%(105)10%(237)15%(360)62%(1483) 
 7,62387 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(107)1%(18)1%(33)1%(34)2%(40)15%(354)5%(117)10%(232)14%(330)11%(259)36%(863) 
 8,4807 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(17)1%(8)1%(5)1%(5)2%(15)9%(74)3%(21)7%(56)12%(95)12%(95)52%(416) 
 7,61802 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(179)1%(14)1%(19)1%(20)2%(35)10%(172)3%(57)5%(94)9%(163)10%(181)48%(868) 
 7,21782 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)10%(183)3%(47)1%(21)1%(20)2%(27)13%(229)3%(62)6%(100)9%(169)10%(186)41%(738) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.