Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 677 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9673 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(4)1%(4)1%(7)0%(1)1%(9)4%(25)3%(21)4%(25)12%(78)16%(111)58%(388) 
 8,8666 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(3)1%(8)1%(5)1%(6)2%(10)3%(19)2%(15)6%(39)11%(75)18%(122)55%(364) 
 8,6665 Undervisningen var godt planlagt1%(5)2%(11)2%(14)1%(7)2%(11)2%(13)3%(23)9%(57)11%(72)16%(107)52%(345) 
 9,0673 Læreren var god til at forklare1%(7)1%(9)0%(3)1%(6)0%(2)2%(12)1%(9)5%(37)11%(73)14%(92)63%(423) 
 8,8666 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(8)1%(6)2%(12)1%(8)0%(3)3%(22)1%(9)5%(34)12%(80)15%(102)57%(382) 
 7,4665 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(39)1%(7)2%(10)2%(10)2%(10)15%(100)4%(29)9%(63)13%(84)15%(100)32%(213) 
 9,1193 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(1)0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)5%(9)2%(4)4%(7)12%(24)12%(24)63%(122) 
 8,1506 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(28)2%(11)2%(9)0%(1)1%(3)10%(49)3%(17)4%(21)8%(40)9%(45)56%(282) 
 7,0507 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)14%(69)1%(6)2%(12)2%(9)1%(7)10%(51)4%(21)6%(32)9%(44)11%(54)40%(202) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.