Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 1234 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,91233 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(9)1%(7)1%(10)0%(1)0%(2)1%(8)2%(25)6%(80)18%(227)22%(275)48%(589) 
 8,81231 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(10)1%(10)0%(4)0%(3)1%(9)1%(16)2%(19)6%(73)20%(250)24%(301)44%(536) 
 8,81224 Undervisningen var godt planlagt1%(10)0%(6)0%(5)1%(13)0%(4)2%(24)2%(23)7%(85)17%(205)25%(310)44%(539) 
 9,11234 Læreren var god til at forklare1%(8)1%(8)0%(6)0%(1)0%(5)1%(7)1%(14)3%(33)16%(203)20%(244)57%(705) 
 9,01231 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(9)0%(6)0%(3)1%(7)0%(3)1%(14)2%(25)4%(45)16%(197)22%(268)53%(654) 
 7,51221 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(52)1%(14)1%(15)1%(16)1%(17)15%(181)5%(55)10%(119)18%(214)18%(215)26%(323) 
 9,0335 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(4)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(18)3%(11)3%(9)15%(49)10%(33)63%(211) 
 8,2960 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(40)0%(3)2%(17)1%(6)0%(3)7%(68)2%(24)7%(66)15%(140)17%(164)45%(429) 
 7,6953 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(75)1%(8)1%(11)1%(6)2%(17)8%(78)4%(34)6%(61)19%(178)16%(156)35%(329) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.