Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Juul
 1605 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,61597 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(18)1%(9)1%(14)1%(14)1%(17)4%(67)3%(55)6%(88)16%(256)17%(265)50%(794) 
 8,51579 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(14)1%(18)1%(22)1%(22)2%(34)4%(56)4%(59)8%(131)14%(214)16%(245)48%(764) 
 8,31573 Undervisningen var godt planlagt1%(21)1%(18)2%(26)1%(21)2%(29)5%(85)5%(73)8%(127)14%(214)14%(228)46%(731) 
 9,01592 Læreren var god til at forklare1%(12)1%(11)0%(4)1%(12)1%(9)3%(43)2%(29)6%(89)13%(207)16%(247)58%(929) 
 8,81569 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(10)1%(8)0%(5)0%(6)1%(20)3%(47)4%(57)5%(75)15%(235)18%(275)53%(831) 
 7,01590 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(65)1%(15)2%(38)2%(36)2%(37)23%(371)5%(81)9%(149)15%(246)10%(163)24%(389) 
 7,9319 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)8%(27)0%(0)0%(1)0%(0)1%(4)8%(26)4%(12)7%(23)14%(44)11%(36)46%(146) 
 8,21380 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(70)1%(7)0%(6)1%(11)1%(12)11%(152)4%(52)4%(52)11%(156)10%(143)52%(719) 
 6,71363 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)14%(186)2%(27)3%(40)1%(10)2%(25)15%(201)3%(45)5%(73)11%(154)11%(148)33%(454) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.