Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 4223 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,14182 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(62)0%(14)0%(20)1%(22)1%(33)2%(82)1%(53)4%(170)11%(455)14%(573)65%(2698) 
 9,14111 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(62)0%(16)0%(19)1%(24)1%(30)2%(71)2%(76)4%(172)10%(429)14%(580)64%(2632) 
 8,74118 Undervisningen var godt planlagt2%(95)1%(33)1%(43)1%(42)2%(62)2%(99)3%(118)5%(222)12%(487)13%(536)58%(2381) 
 9,24164 Læreren var god til at forklare1%(54)1%(24)0%(17)1%(21)1%(25)1%(57)1%(53)3%(124)7%(296)13%(529)71%(2964) 
 9,14111 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(61)1%(27)0%(13)1%(21)1%(42)1%(61)1%(54)4%(172)7%(288)14%(567)68%(2805) 
 7,74157 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(197)1%(24)1%(59)1%(49)1%(59)13%(560)4%(168)10%(415)15%(618)10%(426)38%(1582) 
 8,41605 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(28)1%(15)1%(15)0%(8)1%(11)9%(151)2%(29)11%(180)12%(185)10%(157)51%(826) 
 7,72976 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(319)1%(18)1%(25)1%(37)1%(28)10%(286)2%(70)4%(127)9%(272)9%(282)51%(1512) 
 7,42947 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)12%(349)1%(37)1%(34)1%(24)1%(31)10%(297)3%(83)6%(180)10%(290)9%(274)46%(1348) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.