Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 766 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2764 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(1)1%(5)1%(4)0%(3)0%(3)2%(14)1%(10)3%(22)8%(58)23%(173)62%(471) 
 9,1753 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(2)1%(4)1%(4)1%(10)0%(1)2%(14)2%(14)3%(23)8%(61)22%(165)60%(455) 
 8,9749 Undervisningen var godt planlagt1%(4)1%(7)1%(6)1%(8)1%(5)3%(19)3%(20)4%(30)10%(72)19%(142)58%(436) 
 9,3761 Læreren var god til at forklare0%(1)1%(4)1%(7)1%(5)1%(4)1%(6)1%(8)2%(16)8%(59)18%(140)67%(511) 
 9,2753 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(2)1%(4)1%(5)1%(6)0%(2)1%(5)1%(9)5%(36)9%(67)19%(146)63%(471) 
 8,1749 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(28)1%(4)1%(8)1%(4)1%(10)10%(78)3%(23)6%(45)14%(105)17%(125)43%(319) 
 9,2275 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(4)0%(1)1%(2)0%(0)0%(1)2%(6)2%(6)3%(7)9%(24)9%(24)73%(200) 
 8,3527 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(28)0%(1)1%(3)1%(4)0%(1)9%(49)4%(19)6%(30)8%(43)8%(40)59%(309) 
 7,5522 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(56)1%(5)1%(6)1%(4)1%(5)11%(59)2%(13)7%(37)7%(37)11%(59)46%(241) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.