Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 3372 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,83354 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(55)1%(18)1%(40)1%(19)2%(57)3%(104)2%(69)6%(202)10%(334)16%(551)57%(1905) 
 8,63283 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(58)1%(36)1%(46)0%(16)1%(48)3%(110)3%(110)6%(186)12%(395)16%(540)53%(1738) 
 8,33255 Undervisningen var godt planlagt2%(70)2%(67)2%(49)2%(51)2%(69)3%(107)4%(120)8%(249)11%(361)15%(473)50%(1639) 
 8,93323 Læreren var god til at forklare1%(43)2%(56)1%(19)1%(17)1%(20)2%(69)3%(88)4%(136)10%(316)14%(473)63%(2086) 
 8,93299 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(48)1%(41)0%(8)1%(24)1%(39)3%(97)3%(89)5%(156)10%(337)15%(493)60%(1967) 
 7,43341 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(198)1%(43)1%(39)1%(47)2%(66)14%(480)5%(173)9%(294)14%(468)12%(385)34%(1148) 
 8,21341 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(28)0%(4)2%(25)1%(10)1%(14)12%(162)5%(62)7%(92)10%(139)11%(141)50%(664) 
 7,52342 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?9%(215)1%(35)1%(27)2%(38)2%(46)12%(287)4%(93)4%(102)9%(208)8%(179)47%(1112) 
 6,82297 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?14%(321)2%(38)2%(46)2%(44)1%(27)14%(320)3%(74)6%(148)9%(206)8%(195)38%(878) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.