Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 822 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,0821 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(7)0%(4)0%(4)0%(2)2%(16)3%(21)1%(12)3%(27)14%(111)16%(131)59%(486) 
 8,9803 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(4)1%(5)1%(6)0%(2)2%(19)3%(25)2%(17)4%(34)11%(85)20%(163)55%(443) 
 8,6800 Undervisningen var godt planlagt1%(6)1%(9)0%(2)1%(9)2%(16)5%(40)3%(25)6%(51)12%(96)18%(140)51%(406) 
 9,0821 Læreren var god til at forklare1%(8)1%(6)1%(5)0%(2)1%(7)2%(15)4%(32)5%(39)7%(60)16%(131)63%(516) 
 8,9803 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(4)1%(9)0%(4)0%(3)1%(10)3%(22)4%(33)3%(27)10%(79)18%(144)58%(468) 
 7,3813 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?7%(54)1%(7)3%(22)0%(4)2%(14)14%(114)5%(39)11%(88)15%(122)12%(100)31%(249) 
 8,8234 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?1%(2)0%(0)2%(5)0%(0)0%(0)8%(18)0%(1)6%(15)12%(27)13%(30)58%(136) 
 8,1608 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?7%(41)0%(1)0%(3)1%(4)1%(9)9%(56)3%(19)6%(34)11%(68)7%(41)55%(332) 
 7,0594 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?13%(80)2%(9)1%(5)1%(7)2%(11)12%(73)4%(22)6%(37)9%(52)11%(66)39%(232) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.