Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 1499 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,91489 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(7)0%(3)0%(2)0%(6)0%(6)2%(31)2%(32)5%(77)21%(314)24%(363)44%(648) 
 8,81470 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(9)0%(1)0%(5)1%(8)1%(10)2%(35)4%(53)4%(66)21%(304)24%(358)42%(621) 
 8,61471 Undervisningen var godt planlagt1%(9)0%(6)1%(9)0%(6)1%(22)2%(35)3%(45)7%(103)20%(297)25%(361)39%(578) 
 9,11490 Læreren var god til at forklare1%(9)0%(5)0%(1)0%(0)0%(4)1%(15)1%(22)5%(76)14%(214)28%(419)49%(725) 
 9,01478 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(7)0%(4)0%(1)0%(2)0%(7)1%(22)1%(20)5%(78)17%(251)27%(395)47%(691) 
 7,41482 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(51)1%(8)1%(17)2%(34)2%(29)15%(222)5%(81)10%(148)20%(295)15%(227)25%(370) 
 8,9356 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(6)0%(0)0%(0)1%(2)0%(0)6%(23)2%(6)5%(19)12%(43)15%(53)57%(204) 
 8,01191 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(51)1%(6)2%(18)2%(18)1%(12)11%(128)2%(23)6%(70)14%(162)16%(189)43%(514) 
 7,31187 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?9%(102)1%(8)2%(19)2%(26)3%(30)12%(140)3%(41)6%(70)13%(160)15%(176)35%(415) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.