Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Virksomhedsspørgeskemaet - Tradium

35Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016

Fælles spørgsmål
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I begrænset grad
Slet ikke
Ved ikke / Ikke relevant
1
I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?
(5) 47% (16) (4) 32% (11) (3) 6% (2) (2) 0% (0) (1) 0% (0) [0] 15% (5)
2
I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?
(5) 44% (15) (4) 35% (12) (3) 18% (6) (2) 3% (1) (1) 0% (0) [0] 0% (0)
3
I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?
(5) 21% (7) (4) 58% (19) (3) 18% (6) (2) 3% (1) (1) 0% (0) [0] 0% (0)
JA, helt sikkert
Ja, sandsynligvis
Måske
Sandsynligvis ikke
Nej, helt sikkert ikke
Ved ikke / ikke relevant
4
Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?
(5) 44% (15) (4) 29% (10) (3) 18% (6) (2) 0% (0) (1) 0% (0) [0] 9% (3)
Baggrundsoplysninger
5 Hvor mange medarbejdere beskæftiger virksomheden?
  (1) 0% (0) 1
  (2) 6% (2) 2-4
  (3) 9% (3) 5-9
  (4) 9% (3) 10-19
  (5) 0% (0) 20-49
  (6) 12% (4) 50-99
  (7) 32% (11) 100-249
  (8) 32% (11) 250+
6 Hvor fik du oplysninger om kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 22% (7) En medarbejder fra uddannelsesstedet
  (2) 0% (0) Annoncer i aviser og blade
  (3) 0% (0) Internettet
  (4) 3% (1) En kollega
  (5) 75% (24) Andet 
7 Hvad var baggrunden for, at medarbejderen / medarbejderne deltog på kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 6% (3) Medarbejderen / medarbejderne skulle bestride nye arbejdsopgaver
  (2) 19% (10) Resultat af myndighedskrav
  (3) 6% (3) Krav fra kvalitetssystem eller andre standarder
  (4) 31% (16) Generel opkvalificering
  (5) 0% (0) Fald i aktivitet / produktion
  (6) 21% (11) Som led i uddannelsesplanlægning
  (7) 6% (3) Medarbejderens / medarbejdernes eget ønske
  (8) 12% (6) Andet 
8 Hvor lang tid før kursets start blev jeres medarbejder / medarbejdere tilmeldt kurset?
  (1) 0% (0) Mindre end 1 uge før
  (2) 45% (15) 1-4 uger før
  (3) 15% (5) 5-8 uger før
  (4) 39% (13) Mere end 8 uger før